ما تاجیک ها باید به خود آئیم!
21 مهر 1387,ساعت 17:44:51

درویش دریادلی

حالا شما  بروئید و تا توان دارید  فاشیزم سمسوری - اوغان ذلتی را افشاء سازید . ازمردم تان دفاع کنید . دشمن با تمام نیرو و امکاناتش برای درهم کوبیدن ما مردم کمر بسته است . تاجیک ها باید بیدار شوند ، باید خطر فاشیزم قبیله به مردم گفته شود . باور کنید که این بار مثل سابق نیست . شما اگر اوغان ذلتی ها را درست بشناسید و بفهمید که چگونه میخواهند با اتکاء به نیرو های خارجی ، مردم غیر پشتون  اوغانستان را به صورت مطلق به قیمومیت و تابعیت خویش وادارند ، در این مساله  با من همنوار خواهید بود.

ما هر روزنشانه های بارز وحشیگری فاشیست های قبیله گرای سمسوری - اوغان ذلتی - طالبی - سور خلقی را به روشنی می بینیم . باید دست بکار شوئیم آرام نشستن ، بی تفاوت بودن ، نظاره کردن ، تنها گلیم خود را از آب کشیدن ، برای ماحرام است ، خیانت است . ما باید به هر ترتیبی که شده ، از جای بجنبیم ، حرکت کنیم ، جلو خیانت های بزرگ و جبران ناپذیر فاشیزم قبیله را بگیریم . زبان ما ، فرهنگ ما، نوامیس تاریخی ما ، همه دار و ندار ما به مثابه یک ملیت و یک قوم در معرض  انهدام وحذف شدن است .  باید صدای خود را بلند و بلند تر سازیم . کسی دیگری در غم ما نیست .
چشم امید به چند تا به اصطلاح روشنفکر پشتون ِ ظاهرا  فراقومی که مدعی بسیار گپ های دهان پُرکن و میان خالی استند نباشید . پشتون اگه در آسمان هم برود، همان پشتون است که در عمق روح و ذره ذره ای جانش حس خود بزرگ نگری ، حس ِ از دیگران برتر بودن ، حس  ِ مستحق رهبری و حاکیمت بودن  اجین شده است . اینها ، در هر حالتی که باشد ، چهار چشمه نشسته اند که ما تاجیک ها ، هزاره ها ، اوزبیک ها و دیگر مردمان تحت ستم چه میگوییم و چه می نویسم که بر ما بشورند و بتازند و محکوم مان سازند که سخن ازجدایی و تفرقه و انشعاب و پراگنده شدن می زنیم . در حالیکه همین به اصطلاح روشنفکران قلابی و پُر ادعا سالهاست حزب اوغان ذلت خاین و میهن فروش را می بینند و حرفهای پشتونیست های فاشیست را می شنوند ، اما یک روز و یکبار نشدکه به شورش آیند و یک مضمون و مقاله ای در نکوهش آنها بنویسند . من ، خودم ، قطعا و به هیچ صورت ، هیچ امیدی به روشنفکر و تاریک فکر پشتون ندارم . اینها همیشه و در طول دوصد و شصت سال به سر  ما خینه مالیده اند ، ما را فریب داده اند ، گپ از وحدت و برادری زده اند ، اما همه چیز ما را به تاراج برده اند. ما امروز از همه چیز خود بریده شده وتنها ، مانده ایم . از هر طرف هم به فرق ما کوبیده می شود که این گفتی و آن کردی .
حرف ِ من این است عزیزان که ما باید به خود آئیم . امروز دنیای جان به جان است . هرکس در غم خود است . تنها ما تاجیک ها استیم که قرار نشسته ایم که انشاالله وحدت ملی برقرارمی شود و ملاعمر و ملا کرزی و ملا احدی و ملا وردک و ملا زردک  یک اقدام انسانی و ملی را انجام خواهند داد . تاجیک ها هیچ ندارند . نه یک حزب ، نه یک سازمان ، نه یک اتحادیه، نه یک مرجع ایکه از آن طریق صدای حق طلبی شان بلند شود . تا چه وقت اینطور باشد ؟
خیر و فلاح و صلاح  ِ  کار ما  همیناست که اول و پیشتر از هر چیز دیگر ، خود را سر وسامان بدهیم . بعد در جهت همراهی ، همسویی و اتحاد   با همدردان خودمان ، با دیگرمردمان تحت ستم و ظلم  حرکت کنیم .  کسانی که هنوز هم فریب چرب زبانی های دیگران رامیخورند و فکر می کنند که لازم نیست ما از ملیت خود ، از منافع خاص قومی خود ، از زبان و هویت خود سخن زنیم ، بزرگترین جفا را به ما روا میدارند. از این ورطه ها و دام هاباید رست و دور شد .
در افغانستان بد حالتی است . ظلم و وحشی گری و شقاوت و بی بند و باری فاشیزم روز به روزابعاد گسترده تر یافته است و مظلومیت ، بی امکاناتی ، فقر و در به دری مردم ما نیزوحشتناک و جان سوز می باشد . فاشیست های قبیله در هر شهر و دهاتی ، هر چه دل شان خواست می کنند ، کسی نیست که جلو شان را بگیرد .
طالب ، اوغان ذلت ، سورخلقی های پشتونیست ، گلبدینی ها و دیگر و دیگرانش ، همه یک دست ویک مشت استند . جنگ های شان ، نزاع های شان ، چند دسته گی های شان ، همه و همه یک نمایش است و به هدف خاص و با برنامه ریزی بسیار دقیق صورت میگیرد .
شما به زودی شاهد خواهد بودید که سر همه ای شان از یک یخن بیرون میشود . امریکا وانگلیس و دیگر کشور های غربی برای حفظ منافع خود ، برای حفظ پاکستان ، برای رفع بحران امنیتی در پاکستان ، برای خوش سازی ارتشی های لجوج پاکستان ، برای آرام ساختن دهشت افگنان ِ پشتون در آن سوی سرحد ، میخواهند اوغانستان را به دست همین پاده های وحشی دهشت افگن و فرهنگ شکن بسپارند . کُل گپ این بود که همان پروژه ء طالبان در مسیر اصلی خود برگردد و اوغانستان تحت اداره ء ارتشی های پاکستان و فاشیست های قوم پشتون باشد . برای رسیدن به این هدف مهم ، کار هایی لازم بود ، از جمله به شهادت رساندن قهرمان بزرگ مردم ما احمد شاه مسعود ، آن کار ها را کردند ، از سمت شمال و نواحی مرکزی اوغانستان خاطر خود را جمع ساخته اند ، سرکشان رفتند ، سرسپرده گان ساخته شدند ، نه اسلحه ماند ، نه سازمان های که بتواند مردم را در برابر شان بشوراند .
حزب اوغان ذلت در پیش ، با همه پروفیسورها و پوهاند ها و پوهندوی ها و تئوریسن هایش ، طالب و گلبدین و حقانی و دیگران هم همه درقفا ، با انبار سلاح و توپ و تفنگ و زراد خانه های شخصی و تنظیمی و دولتی در دست شان . هوا پیما های جنگی و بم افگن های " بی
۵۲ " هم برای یاری شان حاضر و آماده .
جلال الدین حقانی کسی است که یک وقتی گفته بود : مرا بگذارید که بروم و شمالی را نه تنها از سکنه و انسانش خالی سازم ، بلکه درخت و تاک و  سنگ و کوه اش را هم از جای میکشم که غیر از چُقری دیگر چیزی ازش باقی نماند !
حالا جلال الدین حقانی بر میگردد ، گلبدین برمیگردد ، ملاعمر و ملاضعیف و دیگر ودیگرانش همه برمیگردند و عجبا که به اصطلاح زعمای فخیم و بزرگ  ملیت های تحت ستم نیز ازاین حالت اظهار رضایت و خوشنودی می کنند !
یک اقلیت کوچک قومی ( پشتون ها= اوغان ها )  در دو صد و شصت سال قادر بود که تمامی باشنده گان سرزمین ما را به بند کشد و اسیر و برده ای فرمانبر خویش سازد . این تکان ها و دگر گونی هاییکه در اوغانستان رخ داد و به گفته ای انور الحق احدی باعث زوال حاکمیت پشتون ها( اوغان ها ) گردید ، برای آنها یک امر ساده و قابل قبول نبود . برای احیای حاکیمت مطلقه و قبیله ای خویش دیدیم که چه کار ها و ترفند های را در پیش گرفتند و هنوز هم چه زبونانه تلاش دارند که آب های رفته باز به جوی های حقیری که آنها میخواهند بازگردد !
ما چه می کنیم ؟ در کله ای همدیگر می زنیم !

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

massoudafghana_org.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون