نوحۀ باد صبأ :به یاد از قهرمان مسعود
25 شهريور 1388,ساعت 13:26:57

د. وفأ معصومی


نام نیکو هرآنکه چو توآرزو کند

خود با هزار درد وعَنأ روبرو کند

در راه حق زمال وسر وجان بگذرد

خود وقفِ حفظ خاک وشکست عدو کند

پر برکشـــد ز قلـــۀ پاکِ برابری

بر خاکدان ِ پوچ ِ دورنگی ،تفو کند

باهمرهان صاف وشجاع ودرست عهد

تنها زجام عدل ، می اندر گلوکند

عاشق شود به رسم عیاران پاکباز

زین ره ورسم ،همرۀ خود جستجو کند

یعنی که راهی چون رۀ مسعود بایدش

خود در سفر به آئینه ها روبرو کند

دشمن اگر مقام اورا کم بهأ دهد

دریا کشد به غربیل وآبی رفو کند

اورا خدای داد وصفأ داد ای سلیم

بگذار پاره پاره ، دل خود عدو کند

کوهِ بلند را کِه تواند حضیض گفت؟

جز آنکه خویش ابله وبی آبرو کند

دریا ودشت و دره به نامت خورَدقسَم

باد صبأ به نوحه ترا جستجو کند

دانیم، کیست دشمن تاریخ واین تبار

با آبهای کوثر اگرهم ، وضو کند

شاید (وفأ) به حشرببیند جمال دوست

رحمی اگر خدای غریبان به او کن
 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

majid kalakani.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون