فرجام دست نشاندگی
08 آبان 1388,ساعت 02:54:07

د. وفأ معصومی

شنیدم که اندر خراسان گهی

کسی را به قدرت نشاندند دمی

یکی دست پرورد ومردم فریب

تقلب شعار و خیانت  نصیب

به مِهمیز قدرت ز بیگانگان

رسید چون بِبُرد خیلی ها ازمیان

به ظاهرچو روباه به نیرنگ وکار

نهان بدترازگرگ واز سوسمار

دَدی را ز استمگران پیشه کرد

خیانت ز بنیاد واز ریشه کرد

در آن خطه از هر گروه مردمان

ابر مردم نیک وصاحب نشان

به هر گوشۀ این وطن ، تاختند

به دزدی وغداری ، پرداختند

رعیت پریشان وبی خانمان

زایراد و از تهمت و بد گمان

به هر جا سری بود برد ازمیان

چه در قریه وکوچه وپارلمان

به کس غیرقومش ترحم نداشت

به جز این جنون درتکلم نداشت

چو بود مردبیدانش ِبرده خو

تن اش سالم و ، لیک بی آبرو

زعقبی و روز جزأ بی خبر

نبودش به جز خشم و دزدی ثمر

چو بود لاابالی ودوئی شعار

نبود هیچکس را بر او اعتبار

*********

شنیدم که در روزگاران پیش

یکی همچنان دزد وتبعیض کیش

ندیمی به تنهائی کردش خطر

رهش را خطا گفت وفکرش ضرر

ولی چونکه مزدور بیگانه بود

اجابت نجات ، ویکی  چا ره بود

روا گر به مردم ستم ها شود

یقیــن شعــــلۀ خشـــم بالا شود

کس ار بر زند آستین ِستم

نبیند زمردم به جز رنج وغم

شنیدم که در روزگاران پیش

یکی همچنان بود تبعیض کیش

نشد چون به گفتار، پرهیزگار

زناچاری شد طعمۀ چوب دار

( وفأ ) اندرین خاک جنت نشان

گناه هست دیدار ِ اهــــریمنــان

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

3 (2).jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون