ای دژ استوار
13 آذر 1388,ساعت 06:27:51

د. وفأ معصومی


ای خاک ! ای سرزمین مهر ! ای قلب آسیا !

ای وای ،ای وطن !

ای خطۀهامت و رزم ودلاوری !

ای ذره ذره خاک تو داروی دردها

مهد ِهزار راز ونیاز وفسانه ها.

ای آریان ، ایران و خراسان ِجاویدان !

نالان چرا شدی ؟ گریان چرا شدی؟

افسوس ای وطن ، حرمان ای وطن !

ای باشکوه جنان ! ای مهد تهمتنان !

شهنامۀ زمان .

پایا تو بوده ای و، پری سأ تو بوده ای.

تو بوده ای وهستی همان رشک ِاین جهان.

ای خاک پر ز زر

ای سرزمین رستم ومسعود ومازیار

ای دِژ ِاستوار !

ای رمز رستخیز وصفأ و دلاوری !

چون جان در بری ،از هرچه بهتری.

گریان مباش ، بیچاره مشو! سربلند باش!

این فتنه بگذرد.

ای مظهر نجابت  وصبر ِزمانه ها!

این غایله چو فتنۀ انگریز گم شود

چون روس می رمد

بار دیگر تو میشوی رشک ِ زمینیان.

این روباه ِ محیل ، این نکبت ِ ذلیل

جاسوس بی بدیل ، این نیز بگذرد.

ای خاک پاک من ! ای سرزمین مهر!

گریان مباش ، بیچاره مشو ،سربلند باش !

شیران ز گوشه گوشۀ این خاک میرسند

بی باک میرسند

اورنگ افتراق ودنائت فنا شود

دزدان تباه شود

آن گرگ پیر و دزد گرفتار میشود

مردار میشوند ونگونسار میشود

ای سرزمین من ! مام مهین من !گریان مباش !

بیچاره مشو ! سر بلند باش ! این نیز بگذرد.

اما زبعد رنج وپریشانی وستوه

تقویم شاندار تو چون رفته عهد ها

صدبار بهتر ، صدبار باثمر

در گوشه گوشه خاک تو تکرار میشود.

ای هستی وجهان من ای کهکشان من !

رشک جنان من .

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

massoudafghana_org.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون