خراسان بزرگ
03 آبان 1387,ساعت 19:56:29

بی ساغر و می کسی چو ما مست مباد

سر های بلند تاجـــــــــــیکان پست مباد!"

لایق شیر علی

 

چو از نسل فریدون ایم

از یک ریشه ، یک خون ایم

چو از خون سیاوش ایم

جاویدان در آغوش ایم

درفش کاویان با ماست

فر آریان با ماست


عطای فضل یزدانی

که با جمع و پریشانی

تپد باهم

تند با هم

دل تاجیک و ایرانی

به تاجیک و به ایرانی

محبت باد ارزانی

صداقت باد

نجابت باد

شهامت باد ارزانی!

چو ازیک جام جم هستیم

از یک جام جم مستیم

اگر رستم سر افرازد

ز نو پرچم بر افرازد

خراسان بزرگ ما !

خراسان سترگ ما !

 

عطای فضل یزدانی

که با جمع و پریشانی

تپد باهم

تند با هم

دل تاجیک و ایرانی

به تاجیک و به ایرانی

محبت باد ارزانی

صداقت باد

نجابت باد

شهامت باد ارزانی!

استاد لایق   10.08.1992

 

 

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

majid kalakani.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون