نصب تابلوي جديد دانشگاه ولايت بلخ
08 آبان 1387,ساعت 12:58:16

 

 

لوحه جديد دانشگاه ولايت بلخ به دوزبان فارسي وپشتو برسردرب پوهنتون اين ولايت نصب گرديد . لوحه جديد دانشگاه ولايت بلخ كه به دوزبان ملي كشور ( پشتو و فارسي ) نوشته شده است طي مراسمي وبا حضوربرخي مقامات عالي رتبه اين ولايت برسردرب دانشگاه شهرمزارشريف نصب گرديد .  دراين مراسم محمد ظاهروحدت معاون والي بلخ ضمن آنكه هرگونه تبعيض وبرتري طلبي دركشوررامغايربا اساسات ملي وديني مردم افغانستان خواند گفت : بمنظورتحكيم وحدت ملي وبا استفاده ازمفاد قانون اساسي كه اجازه مي دهد تمامي آثارمكتوب وعناوين ادارات دولتي دركشوربه دوزبان فارسي ويا پشتو تنظيم گردد لوحه دانشگاه ولايت بلخ نيز به دوزبان فارسي وپشتو ويك زبان بين المللي ( انگليسي ) طراحي وبرسردرب وردودي دانشگاه بلخ نصب گرديد .  گفتني است كه نزديك به دوماه قبل تعدادي ازدانشجويان دانشگاه ولايت بلخ اقدام به نصب تابلوي دانشگاه دركنارلوحه پشتوي آن نموده بودند ومدعي بودند كه با اجازه ومشوره مسؤلان اين مركزعالي تحصيلي اقدام به اينكاركرده اند ، اما اين اقدام دانشجويان با واكنش شديد نيروهاي امنيتي وبرخي مسؤلان اين ولايت مواجه گرديده وبا ضرب وشق تعدادي ازدانشجويان كه گفته مي شد ازسوي نيروهاي امنيتي مورد لت وكوب قرارگرفته اند پايان يافت

 

 
< بعد

سرود هفته


راد مردان تاجیک

s_ayni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون