نشست كابل
04 مرداد 1390,ساعت 08:03:05

حزب كنگره ی ملي افغانستان بر گزار می كند:

فدراليسم؛ يگانه گزينه براي برون رفت از بحران در كشور

حزب كنگره ی ملي افغانستان، با درك رسالت تاريخي و تعهد به جامعه و موقعيت حساس و بحراني در كشور، وظيفه ی خود مي داند كه در برابر بحران ها و نا بسامانی های روز افزون آرام نه نشسته و موقف خود را در

برابر اين همه نا برابری ها روشن نمايد. از اين رو نشست يك روزه ی علمي را زير نام "فدراليسم؛ يگانه گزينه براي برون رفت از بحران در كشور" با جمعی از روشن فكران، استادان دانشگاه ها، نخبه گان سياسی و جوان ها بر گزار می كند.

بنابراين، از ورجاوند گرامی خواهشمنديم با حضور گرم خويش، برنامه را سبز و رنگين نمايند. منتظر ديدار تان هستيم.

زمان: روز پنجشنبه، 6 مرداد (اسد) 1390 خورشيد ی ساعت 8:30 پيش از چاشت الی پايان.

نشانی: هوتل افغانسان نوين، چمن حضوری، رو بروی كابل ننداری، كابل – افغانستان.

تماس: 0700665971 / 0788734946

پيام نگار: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

ياد داشت: هنگام ورود به برنامه، دعوت نامه را با خود داشته باشيد.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

s_ayni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون