تظاهرات در خوابگاه مرکزی دانشگاه کابل
29 آبان 1387,ساعت 14:31:03

حفیظ الله حصیف

شب 26 میزان ساعت 7 تظاهرات در حال شروع شد که لوحه ای که در روبروی خوابگاه مرکزی که حاوی پیام تبریکه ای بنیاد صلح به دانشجویان بود که در آن واژه دانشجو بکار رفته بود توسط پولیس پایین شد.این تظاهرات تا ساعت یک شب در داخل محوطه خوابگاه وداخل خوابگاه ادامه داشت که یک تعداد دانشجویان خواهان نصب دوباره این لوحه بودند واین عمل پولیس را یک عمل سازماندهی شده از طرف مقامات بالای دولتی میدانستند.

با وجود پافشاری زیادی از دانشجویان پولیس حتی خود قوماندان امنیه کابل آغای بصیر سالنگی نمی توانست ویا هم نمی خواست ا ین پیام تبریکیه صلح دوباره  نصب شود واین خود ثبوت بر دست داشتن مقامات بالاتر در این قضیه بود که حتی قوماندان امنیه نمی توانست این کاررا کند در حالیکه نصب همان پیام تبریکیه  یگانه راهی برای فرونشاندن این اغتشاشات بود.

پولیس که شب در خوابگاه آمده بود پولیس بود از جمله هزاران پولیس دیگری این کشور که قوت استدلال را نداشت وفقط استدلالش تفنگش وسیاست های ترسناکش بود وبس.

این تظاهرات امروز پیش از چاشت به داخل دانشگاه کشانیده شد و یک تعداد دیگر دانشجویان خواهان نصب لوحه ای دانشگاه کابل به زبان پارسی دری بودند و درصف دیگر برادران پشتو زبان نمایان بودند که البته که مردم زیادی آنهارامیشاند که مربوط به حزب وزیر مالیه افغانستا ن احدی صاحب یعنی افغان ملتی ها که چند تن آنها را که من میدیدم مویهاشان را بخاطری رقص اتن دراز مانده بودند آمده بودند که از واژه پوهنتون دفاع کنند.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

1075705165.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون