آیا "مارشال فهیم" مایه ننگ تاجیکان است؟
28 خرداد 1391,ساعت 03:19:02

جمشید رستمی

مارشال فهیم شخصی که تا دیروز دولت افغانستان تحت ریاست کرزی را دولت غیر مردمی و قومی میدانست امروز به بزرگترین مدافع این دولت تبدیل شده است. مارشال که به نماینده گی از تاجیک ها و در بدل خون تاجیک ها در اهرم قدرت به شکل نمایشی توسط تیم سیاسی کرزی که متشکل از حزب اسلامی، حزب افغان ملت،

تکنوکراتهای پشتون تبار و خلقی های وابسته به استخبارات پاکستان میباشند نصب شده است. این تیم خطر ناک با پی بردن به بی خردی سیاسی مارشال فهیم خواستند به دو هدف خیلی مهم و اساسی نایل شوند. اول اینکه با موجودیت فهیم در قدرت روند جنبش عدالت خواهی و حوزه ضد طالبانی را از بین برده، ساختار گذشته قدرت را در افغانستان دو باره احیا سازند. دوم اینکه با سهم قدرتی که برای فهیم داده شده افراد ضعیف، بی سواد و غیر سیاسی از تاجیک ها در واحد های اداری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعین شده اند که این خود زمینه یی هویت سازی های کاذب، جعل تاریخ، اسطوره سازی های قومی و انحصار ثروت را توسط  حکمرانان قوم پشتون میسر ساخته است، یا به عبارت دیگر نادانی سیاسی مارشال فهیم و افرادش سیاسیون قوم پشتون را به تصمیم گیرنده گان اصلی سرنوشت کشور و مردم تبدیل نموده است.

 

بطور مثال چند نمونه را خدمت شما عرض میدارم تا به نادانی های سیاسی مارشال و زیرکی های کرزی و تیم حاکمش مطلع شده، دست از حمایت او بردارید و مالکیت آنرا از سرنوشت خویش بزداید و با فرزندان راستین میهن که خواهان تقسیم قدرت عادلانه بین اقوام کشور هستند، بپیوندید و نگذارید سرنوشت تان بدست قبیله سالاران بی فرهنگ و بی هویت دیگر رقم بخورد. و بعد از دهه ها قربانی و جان فشانی در راه حفظ مادر وطن و دفاع از ناموس، فرهنگ و هویت خویش نگذارید، دو باره " لباس چرکین استبداد به تن تان نگردد".

 

نقش خاینانه یی مارشال فهیم از آغاز جلسه بن تا تصویب قانون اساسی و به تعقیب آن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به همه هویداست. در قدم اول تحمیل کرزی به حیث رییس دولت انتقالی بر مبنای اینکه 'یک پشتون باید ریاست دولت انتقالی را به دوش داشته باشد' و قبول آن از طرف مارشال فهیم یک خیانت تاریخی در برابر مردمی است که سالها برای تآمین عدالت اجتماعی مبازره نموده بودند و شاهد تجاوز قبیله تحت عناوین مختلف بودند. تاکستانها و خانه های شان بر اساس سیاست نادر خانی توسط طالبان مزدور به زمین های سوخته تبدیل شد، به زنان پاکدامن شان تجاوز صورت گرفت و مردان و پیر مردان شان دسته دسته به گورستان های نا معلوم تحفه داده شدند.

 

کرزی با سیاست حذف شورای نظار و احیا دو باره سلطه پشتونها وارد معرکه گردید. در اولین اقدام سرود ملی که بن مایه یی هویتی یک سرزمین است با تآیید مارشال فهیم از فارسی دری به پشتو تبدیل گردید. بعد از آن در یک اقدام خاینانه تیم کرزی هویت اقوام افغانستان را به «افغان» که نام خاص برای پشتونهاست در قانون اساسی درج کردند که این بار هم تآیید و مهر مشروعیت را نماینده های تدوین قانون اساسی به اشاره مارشال فهیم به این قانون بی اساس گذاشتند. به تعقیب آن نظام سیاسی کشور که بعد از چندین دهه زمینه یی تغیر آن به نظام مردمی میسر شده بود، توسط مارشال فهیم به نفع قبیله گرایان و سلطه طلبان به تآیید نظام ریاستی شبیه شاهی انجامید.

 

در امتداد این خیانت کاری ها که مارشال مصروف سگ جنگی، اسپ دوانی و اندوختن ثروت بی بنیاد بود، قبیله در پی نهاد سازی هویتی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی گردید. برای پیاده نمودن این اهداف آنها از جابجایی افراد خویش در ادارات دولتی آغاز نمودند و در مقابل ریشه های مقاومت را به بهانه یی اصلاحات اداری از واحد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور ساختند. به قول انور الحق احدی "من که ده سال پیش به ناقلین شمال گفتم درست است که شما ریاست ندارید و تصمیم گیر نیستید کمی صبر کنید آهسته آهسته همه گپ ها جور میشه و مه چندی قبل که دیدم همه خوش بودند و مه برایشان گفتم که مه برایتان نگفته بودم که همه چیز خوب میشه" یعنی اینکه شما حاکم و حکمران میشوید و مردمان بومی شمال رمه وار در خدمت شما چوپانان سیاسی قرار میگیرند. که همانطور هم شد.

 

مثال بعدی را میتوان با هویت سازی قومی در تبدیل مکانهای دولتی ادامه داد. تبدیل بیمارستان و یا شفاخانه چهار صد بستر به نام داود خان، عکس العمل مارشال و دیگران چه بود؟ هیچ! و بلاخره چاپ و نشر جعل به نام دایرۀ المعارف آریانا که نفوس خیالی پشتونها را با ارقامی مشرفی %62 و از تاجیک ها را %12 نشان میدهد. آیا مارشال پرسید و یا فکر کرد که چی گپ شده و یا این مسخ هویتی و جعل امار نفوس اقوام چی معنی دارد؟ جواب معلوم است. بلاخره باید گفت که مارشال به حیث استفاده ابزاری برای تداوم حاکمیت قبیله یک مهره خوب است و هیچ گونه صلاحیت علمی و اجرایی ندارد. و همچنان یگانه مانع تآمین عدالت اجتماعی در کشور است. ازینرو، مارشال را به جز از ننگ تاریخی تاجیک ها در قرن 21 دیگر چه میتوانید بنامید؟

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

1075705165.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون