جاویدان باد خود فرمانی تاجیکان: به مناسبت بیست و یکمین سالگرد استقلال تاجیکستان
25 مهر 1391,ساعت 02:57:37

دکتر بصیر کامجو

تاجیکستان این سرزمین کهن سال را تاریخ دانان مادر ایران زمین و مهد پیدایی آریائیان می دانند.

با افتخار میتوان گفت که ملت بزرگ تاجیک  ـ بومی ترین تباری ست که در سرزمین آریان اساس گذار فرهنگ تمدن سازعهد باستان می باشد . ودرجغرافیای سیاسی امروزی کشور های ایران , افغانستان , تاجیکستان ,

ازبکستان , ترکمانستان ، قرغزستان ،هندوستان ، پاکستان وترکیه ، روسیه   و سایر نقاط جهان  زندگی وکارمی نمایند . 

 

زمانیکه انسان کارنامه های تاریخ سیاسی و فرهنگی قدیم آریائی ها را به آموزش می گیرد . و از درختان پرگشن آن میوه ناب معرفت تناول می کند, بیدرنگ مقام و نقش آفتابگونه تاریخ تاجیکان درسرزمین های خراسان بزرگ وماورالنهر و خوارزم والاترین تجلی گاه فرهنگی است که معرف رجحان داشتن اندیشه تمدن پذیر این نژاد نجیب , به جهان بشریت  می باشد ــ که گونه های معرفت علمی ودگر دوستی آن ازگلوی بلند آواز زبان فارسی بوسیله ـــ شاعران  ، علما وخردمندان این سرزمین معارف پرور اعم از :

 

رودکی بزرگ , زکریای رازی , محمدغزالی , ابن سینایی بلخی , ابوالقاسم فردوسی , ابوریحان بیرونی , ,سنایی غزنوی ، عطارنیشابوری  ، مولانا جلال الدین بلخی , خاقانی شروانی , جامی , سعدی ,حافظ ... وغیره  بازتاب روشن یافته ونمونه ای دیگری ازارزشهای اصالتی این ملت صلح خواه و تکامل پسند  محسوب می شود .

با آگاهی عینی از تاریخ باستانی وتجارب غنی دولت داری تاجیکان وپیوند آن با سرنوشت آینده این ملت ، به این نتیجه تاریخی میرسیم که گسترش‌ واستقرار حاکمیت سیاسی تازیان از یکسو وتحمیل سیاست نهاد های سرمایداری در سدۀ های اخیر ازسوی دیگر بخصوص درسرزمین ‌خراسان و ماورالنهر تأثیر بس بزرگی را درتغییر جغرافیای سیاسی این خطه باستانی  داشته است . که نهادهای ذیدخل با اهداف اقتصادی درازمدت این سرزمین پهناوررا به میل خویش به کشورهای کوچکتر قابل کنترول خط کشی ، تقسیم وتبدیل نمودند .

 

تحقق چنین راهبرد سیاسی بوسیله کشورهای منفعت جو منطقه وجهان عواملی بود که روند همبستگی ملی , فرهنگی وزبانی تاجیکان و فارسی زبانان رادرحوزه تمدنی خراسان و ماورالنهر پراکنده و پریشان ساخت. وبا پلانهای ازقبل سنجیده شده ای استعماروقت , جـِلوشیوع و  گسترش اندیشۀ مدنیت پرور فرهنگی تاجیکان و فارسی زبانان را گرفتند .

کنون جای بسا افتخار است که کشور تاجیکستان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق منحیث یک پارچه منقسم شده ای از کل , صاحب آزادی و خود فرمانی ملی واستقلال سیاسی می باشد   .

 

امروز مردم و دولت صلح خواه تاجیکستان تحت زعامت خردمندانه امام علی رحمان مانند گذشته های دوراز حیثیت , عزت و وقارملی برخوردار است .

 

پیشبرد سیاست عقلانی ونیت پاک جناب عالی در قبال شناخت , حفظ و تکامل میراث فرهنگ باستانی وتاریخی نیاکان ما زمینه ساز شرایطی است که تاجیکان وفارسی زبانان جهان در هر گوشه وکنار دنیا که هستند با عشق و محبت بی پایان ازاین سیاست ریشه شناسی ملی وهویت شناسی فرهنگ باستانی و تاریخی ــ  دولت تاجیکستان حمایت و پشتیبانی همه جانبه می نمایند .

 

برگزاری سمپوزیوم بین المللی ازیکهزارو یک صدو پنجاه سالگی ــ سالگرد رودکی پدرادبیات زبان فارسی , تجلیل و بزرگداشت ازیکهزار و سه صدو ده سالگی ـ سالگردامام اعظم ابوحنیفه وبویژه برگزاری بیستمین سالگرد جشن شکوهمند خود فرمانی ملی( استقلالیت ) تاجیکان ، ساخت کتابخانه ملی فردوسی ، وتدویر ده ها سمینار ها وکنفرانسهای ملی به رهبری نهاد های علمی و فرهنگی دولت تاجیکستان ، نمایی از سیاست خویشتن شناسی تاریخی تاجیکان در راه باز شناختی هویت تاریخی وایجاد  همبستگی فرهنگی , ملی و زبانی  با ملت بزرگ ایران وسایر ملیت های فارسی زبان ، در حوزه تمدنی آسیا وجهان می باشد.

تاجیکان وفارسی زبانان سراسر جهان پیشبرد سیاست "ریشه شناسی ملی" دولت خود فرمان تاجیکستان را تمجید وستایش مینمایند . و از دولت ورهبری تاجیکستان آرزو برده می شود که تا  سیاست هویت شناسی تاریخ نیاکان مارا درفرارفت بسوی همبستگی ملی وفرهنگی تاجیکان وفارسی زبانان کشورهای ایران ،افغانسستان و ازبکستان وترکمانستان ، قرغزستان وحوزه ماورای واخان و تبت چین و پاکستان و هند ... تا اناتولی و مناطق کُــرد نشین ، با دید فراخ وگام استوار ومستدام درالویت های عمل سیاسی خویش قرار خواهند داد .

 

زیراامروزه مقوله فرهنگ وبازشناسی وازسرنوشناسی فرهنگ وبستر فرهنگ سازی مناسب یکی ازمهمترین شاخص های سیاست دول جهان را تشکیل می دهد. با توجه به این مسأله یکی از پیش زمینه های رشد فرهنگ تاجیکان  ومعرفی و آموزش تجارب تاریخی دولت داری این ملت پرافتخار از دوران عهد قدیم تا عصر ما به خلقهای جهان متمدن رسالتی است که با اقدامات عقلانی اجراء و عملی گردد. : پس بیائید با همکاری مشترک با عشق به ریشه واصلیت خود مان دست بر دست هم  داده در دائره وسیع فرهنگی ، قدم استوار برداریم .

 

با تأیید این عقیده که :

 

باغ هـــا را گرچه دیــــوار و در اســـت    

            ازهــوا شــان راه بــا یکدیگـــراســـــت

 

از دید ما درفعالیت های فرهنگی برون مرزی اجرای دو مسأله از اهمیت خاصی برخوردار است :

 

1 ـ تأسیس مرکزتحقیقات علمی وتاریخی تاجیکان و فارسی زبانان (ایران ) در آمریکا وقلب اروپا ،

2 ـ تأسیس دستگاه تلویزیونی " صدای فارسی زبان " در مرکز اروپا ،

اقدام ضروروبلندیست که از یک سو ارزشهای اصیل قدیم دینی وفرهنگی وتاریخی نیاکان مارا به جهان متمدن معرفی می نماید . و از سوی دیگر زمینه های بیشتر بستر سازی مناسب فرهنگی وپخش آنرا در عرصه بین المللی مساعد می گرداند .

 

شاد و موفق باشید

دکتر بصیرکامجو

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

wasef bakhtari.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون