تذکــــره هــــای الکتــرونیـــکی جــدید فقـــط با زبــــان هـــای پشـــتو و انگلیــــسی
21 بهمن 1391,ساعت 04:51:15

محمود منجم زاده برلین

تلاش برای تضعیف،و بی ارزش شمردن زبان فارسی دری توسط حلقات مشخصی درطول تاریخ و در حال حاضر در افغانستان همچنان ادامه دارد.

تذکره الکترونیک بدون در نظر داشت انتقادات شدید فارسی زبانان و شماری از نمایندگان پارلمان بطرف تکمیل شدن میرود.

تذکره های الکترونیکی جدید افغانستان فقط به زبان های انگلیسی و پشتو به نشر رسیده است.

این تذکره ها خلاف قانون اساسی افغانستان به چاپ رسیده و درآن یکی از زبان های رسمی افغانستان یعنی دری فارسی فراموش و یا توسط زبان ستیزان از دایره زبان رسمی افغانستان خارج شده است.

بنده نمونه یکی از این تذکره ها را خدمت هموطنان عزیز تقدیم نموده، قضاوت را به ایشان میسپارم.

زبان ستیزه درافغانستان تاریخ بسیار طولانی دارند

سخنان انجینر غلام محمد فرهاد مشهور به پاپا غلام بنیان گذار حزب افغان ملت جهت عدم به رسمیت شناختن زبان فارسی به عنوان یکی از زیان های رسمی افغانستان جامعه فارسی زبانان افغانستان را به شدت متآثر ساخته است

افکار غلام محمد فرهاد، محمدگل خان مهمند و دیگران توسط افرادی چون کریم خرم، عمر داود زی، نوالحق احدی، امیرزی سنگین که نام اصلی اش (شرین گل) میباشد و بخشی از جناح حاکم مجددا به مرحله اجرا در می آید .

نظریات آقای محمد گل خان مهمند در رابطه با زبان پشتو

وزیر محمد گل خان مهمند از جمله شخصیت های مهم در نیمه اول قرن بیستم در افغانستان است که از بازیگران مهم در سیاست داخلی افغانستان در آن روزگار بود. بعضی از قومیت پرستان پشتون می خواهند به وی چون میرویس خان هوتک و احمد شاه درانی لقب بابا بدهند زیرا که وی هم در احیاء قومیت پرستی پشتون و همچنان در پیشرفت و ارتقای زبان پشتو نقش مهمی ایفا کرد.

هدف وزیر محمد گل خان مهمند این بود که پشتون ها در حفظ فرهنگ و عنعنات خویش تا حد تعصب جلو برند و بنیاد های فرهنگی این زبان، زنده پرتوان باقی بماند اما او دراین کار به افراط گرائید . وی مشکل بزرگ زبان پشتو را تسلط زبان دری بر آن می دانست که باید به هر قیمت ممکن این تسلط از میان برداشته شود. تصور او از وحدت ملی الهام گرفته از نظریات آنروز آلمان بود. او به این باور بود که خوشبختی یک ملت به استحکام وحدت ملی آن مربوط است اما او وحدت ملی را در وحدت زبانی خلاصه می کرد.

در سال 1311 هـ ش وزیر محمد گل خان مهمند نادر شاه را متقاعد ساخت تا نهضتی را برای احیاء و انکشاف زبان پشتو آغاز کند و مسئولیت این کار را هم بدوش خود وی که در آن زمان رئیس تنظیمیهء قندهار بود،

او در جای دیگری مینویسد : دوران کودکی من با پشتون ها سپری نشده است. من دور از قوم خود در کابل بزرگ شده و در اینجا آموزش حاصل کرده ام. رابطهء من با خویشاوندانم بسیار ضعیف بود و زبان پشتو را بخوبی نیاموخته بودم و به همین علت قادر نبودم به زبان پشتو بخوبی سخن بگویم و بعلت نداشتن محاوره و مکالمه به این زبان به سختی قادر به تکلم بودم اما در جوانی ارتباطات من با اقوام و خویشاوندانم بهتر شد و استحکام یافت. به زبان پشتو رو آوردم و در مورد این زبان، معلومات خود را تکمیل نمودم و طعنهء شنواری های غیرتمند مرا بیدار ساخت.

بیدار شدن محمدگل خان مهمند از خواب غفلت و همکفرانش، آغاز دشمنی با زبان فارسی و زیر فشار در آوردن فارسی زبانان در اکثر نقاط افغانستان که او به عنوان ریس پولس و یا دیگر وظایف امنیتی و دولتی داشته است در دستور کار قرار گرفت .

عدالت برای تساوی زبان های رسمی در افغانستان باید با تلاس فارسی زبانان به خصوص فرهنگیان این کشور به عنوان یک اعتراض مدنی قبل از انتخابات افغانستان درسال 2014 به مرحله اجرا در آید .

مستبدان برای در اسارت نگاه داشتن یک ملت نخست زبان، هویت و فرهنگ غنی اش را تحت فشار، تضعیف و یا بطرف نابوی میکشانند، تا بتوانند بر سلطه خود ادامه بدهند، طوریکه در افغانستان در سه قرن گذشته چنین بوده است .

بخش قابل ملاحظۀ در افغانستان به تاریخ درخشان چندین هزار ساله این کشور باور ندارند. به همین علت جشن نوروز را قبول نداشته، آنرا ضد اسلام میدانند .

حالا اگر کسی احتمالآ در این مورد چیزی بگوید و یا بنویسد، آنرا خائین، جاسوس، متعصب و تفرقه اندار و غیره می نامند.   اجداد ما در این کشور به خصوص در ولایت هرات توهین و اهانت زبان ستیزان را بسیار شنیده اند .

این تبلیغات و اهانت ها دیگر نمیتواند ارادۀ مردم افغانستان را برای استفاده زبان مادری شان، که در قانون اساسی این کشور تضمین شده است را متزلزل سازد .

ما خواهان به رسمیت شناختن هر دو زبان رسمی افغانستان فارسی و پشتو میباشیم، که در تمام اسناد معتبر ملی و بین المللی انعکاس یابد به ویزه در تذکره الکترونیکی جدید در افغانستان .

فارسی زبانان افغانستان ستم نسبت به سایر زبان های رایج در افغانستان را محکوم نموده این زبان ها سرمایۀ معنوی این کشور میداند .

 

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

presidentpic.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون