بُغض تاریخ
14 آذر 1387,ساعت 11:57:07

لطیف کریمی استالفی

 

قـوم من ، ای تاجیـک والا تبـار        

هیبـت و فـَرو شُـکوه  ات یـاد آر

 

شاه انجم ، تاج سر، تاجدارباش         

ماردر آستیـن توست بیـدار باش

 

 

 

بشنـو ازمـن تاجیـک والا گهــر        

رمز و راز زنـدگی ، ای بیخـبـر

 

هـر قـدم فـرهنـگ مـولانای تـو        

 خفه می سازند ، صـدای نای تو

 

 

 

مـاضی مـا  حال واسـتـقبـال ما          

تیغ ، تحریف  کرده  استدلال ما

 

گـر تـو داری آرزو فـَروشُکـوه         

هوشیار و استوارباش همچـوکوه

 

 

 

قند پارسی بسکه عالمگیرشده         

عده ای زین فخر ما دلگـیر شده

 

اتمر وخُرم  اسماعیـل « یون »       

 پرچم  پارسی خواهند  سرنگون

 

 

 

بـا قـلم  بـا دیـو دد درگیـربـاش        

 حافظ لفظ بهشت سختگیـربـاش

 

از هـراس دیـو دد لـرزان مشو          

همچوبید ازباد برگریزان مشـو

 

 

 

قوم خود را  با لسانت شاد سـاز       

قـصرمـولانـای بـلـخ آبـاد ساز

 

زنگ زده  شمشیرآن علاّمـه را         

خط بکش بگذاراین؟!علامه را

 

 

 

تـا تـوانی تکیـه بر تدبـیـر کـن        

بـا خـرد  کاخ  کُـهن تعـمیـرکن

 

گرحبیبی تکیه بر  شمشیرگفـت        

سربُرد شمشیرکاش ازمهرگفت

 

 

 

قوم فـرهودم ، پـولادیـن شویـد         

دشمن هـرطالـب بی دیـن شوید

 

در خراسان  جا مده  ضحاک را        

کاوه شو بردارخس وخاشاک را

 

 

 

بُغض تاریخ را شکن  دل شاد کن   

زین قفـس هـا قـوم خـود آزاد کن

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

somoni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون