من هرگز اين فرياد خروشان و پوتنسيال مثبت جوانان كشورم را اوباشگرى نمى دانم
19 شهريور 1394,ساعت 15:15:01

عبدالحی خراسانی

من هرگز اين فرياد خروشان و پوتنسيال مثبت جوانان كشورم را اوباشگرى نمى دانم.

شايد من امروز انارشيست شده ام، البته نه به تعريف و فهم عاميانه در جغرافياى فارسى زبان بلكه درست و مطابق تعريف سياسى و جامعه شناختى اين ترم.

اين ادا و أطوار بيش از حد روشنفكرانه در ميان رجال و برخى از روشنفكران تاجيك نتيجه ء عدم دقت و شناخت پوتنسيال مثبت جوانان مى باشد.

فرياد خروشان جوانان در واقع اعتراض بحقى است به ناظم جامعه (دولت )و نه عليه نظم!

اين فرياد خروشان در واقع واكنشى است به سريال تكرارى و خسته كنندهجلس بى روح و رمق دولتى و رسمى كه به هيچ و جه نمى تواند نماد آرمان و اهداف مكتب مسعود باشد.

اوباش خواندن اين جوانان در واقع از پشت بخود خنجر زدن است!

به نظر مى رسد رجال فرهنگى و روشنفكران ما بيش از جوانان خون گرم و عصيانگر ما نيازمند توصيه و ارشاد هستند!

اوباش كسانى هستند كه حركت خود جوش جوانان را اسير دام توطيه اى نمودند تا با خلق حادثه اى ناخواسته تبليغات رسانه يى بپا كنند!

اوباش كسانى هستند كه به اعتبار نام مسعود به مقام و مكنت و ثروت رسيدند و به آرمان بلند مسعود خيانت روا داشتند و به انواع فساد فكرى و سياسى و مالى و اجتماعى آلوده اند!

اوباش كسانى هستند كه قانون اساسى و قانون مصوب نمايندگان را به گروكان گرفته اند و كشور را هر روز به بحران تازه اى هدايت مى نمايند.

اوباش كسانى هستند كه قرائت خشونت محورى و جهل و تعصب را از مكاتب و مدارس و مساجد به مردم آموزش مى دهند.

اوباش كسانى بودند كه با طرح توطيه اى بدنام ساختن جوانان پرشور ما هدفمند و حساب شده حادثه آفريدند تا بهانه اى بدست رقبا و دشمنان بدهند!

اميدوار هستيم حادثه روز گذشته بدور از سياست ورزى هاى مغرضانه بررسى شود و واقعيت به مردم اعلام شود.

جا دارد كه از خدمات قابل قدر تمام نيروهاى امنيتى كشور كه در شرايط دشوار و طاقت فرسا براى تأمين امنيت زحمت مى كشند و جان در كف نهاده اند تا مردم احساس امنيت و آرامش نمايند صميمانه قدردانى نماييم و با حادثه ديدگان ابراز همدردى و غمشريكى كنيم.

اگر رهبران ما به جاى ساختن قصر ها و انباشت سرمايه كثيف تكليف تنها تشكيلات محورى و اصلى و اساسى هويت تمدنى ما جمعيت اسلامى افغانستان را روشن نموده بودند امروز جوانان ما تشكيلاتى تر و منظم تر عمل مى كردند.

جوانان ما بايد به خيابان بيايند و هرسال هم پر شكوه تر از سال پار بيايند.

بهتر است در سال آينده مسولين امنيتى و نظامى يكى از خيابان هاى اصلى پايتخت را آماده رژه جوانان نمايند تا در مسير معين به ابراز احساسات بپردازند.

بهتر است رجال سياسى تاجيك از فرد محورى و باند بازى بيرون بيايند و همه با هم متحد و يك پارچه تشكيلات جمعيت اسلامى افغانستان را به عَنْوَن تنها خانه ى نيرومند ما سر و سامان دهند تا جوانان سال آينده در يك نظم تشكيلاتى با عزت و اقتدار بيشترى به ابراز احساسات بپردازند.

شهيد دقيقى بلخى بنيان گذار و آغاز گر كتاب مقدس داستان راستان شاهنامه فردوسى درباب سياست و كشور دارى فرموده است :

بدو چیز گیرند مر مملکت را

یکی پرنیانی یکی زعفرانی

یکی زر نام ملک بر نبشته

دگر آهن آب داده بمانی

کرا بویه وصلت ملک خیزد

یکی جنبشی بایدش آسمانی

زبانی سخنگوی و دستی گشاده

دل همش کینه همش مهربانی

که ملک شکاریست کو را نگیرد

عقاب پرنده نه شیر ژیانی

دو چیز است کورا به بند اندر آرد

یکی تیغ هندی دگر زر کانی

به شمشیر باید گرفتن مر او را

به دینار بستنش پای ار توانی

خرد باید آنجا وجود وشجاعت

فلک مملکت کی دهد رایگانی

 
قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

wasef bakhtari.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون