زبان پارسی ویا فارسی
11 دي 1387,ساعت 00:39:56

حفیظ ازهر

با مطالعه ئ این زبان گاهی تحت نام پارسی وگاهی هم فارسی بدون شک در ذهن ما سوال ایجادمی شودکه ایا کدام یک نام اصلی ورساننده ئ هویت دقیق این زبان می باشد.می کوشم با توضیح فشرده ئ به پاسخ پرسش بپردازم.دریکی از شماره های مجله ئ ایران زمین چاپ کانادا در زمینه چنین خواندم:هنگامی که حنگجویان عرب در سرزمین اریانا هجوم آوردند ، کتاب خانه ها ی بی شماررا که حاوی هزاران هزار جلد کتب علمی ، ادبی، فلسفی، مذهبی وتاریخی به زبان رسا وپربار پارسی(دری) می شد مغرضانه ووحشیانه به اتش کشیدند البته با هدف شوونیستئ نابود کردن فرهنگ وزبان کهن و تکامل یافته ئ اریایئ و ترویج تحمیلی زبان و کلتور عربی.

  چون  در زبان عربی حروف / پ - چ - ژ و گ/ وجود ندارند ، آنها به جای " پ " حرف " ف " را استفاده کردند و " پارسی " را به "فارسی " تغییر دادند.  این سوء تفاهم که تحت تاثیر زبان مهاجمین عرب به وجود آمد  تا امروزه روز برای بسیاری پارسی (دری)زبانان عزیز نا هویدا باقی مانده است . در فرجام خاطر نشان باید ساخت که نام اصلی و شکل درست این زبان شرین و پرغنا دقیقاء پارسی(دری)است نه فارسی .

 

زبان پارسی چنانچه از آزمون تباه کن مهاجمین عرب(تازی) همچنان از پالیسی دشمن منشانه ئ دولت مردان قبیله گرا وشوونیست پشتون مانند نادرخان جلاد وظاهرخان غدار نسبت به زبان پارسی(دری)جان به سلامت برد، سیاست مداران نسیونالیست پشتون که به هیچ وجه نه بنا بر استعداد وکار دانی خودها بلکه به کمک مستقیم استعمارگران انگلیس بر اریکه قدرت سیاسی نشانده شده بودند از هیچ نوع استبدادجانکاه نسبت به سایر ملیت های ساکن در خراسان(افغا نستان)دریغ نورزیدند وزبان نا تکامل یافته ئ پشتو رادر رقابت نا سالم وامتیاز طلبانه نسبت به زبان پارسی دری وسایر زبان های ملیت های ساکن درخراسان(افغانستان)قراردادند که به مثابه مشت نمونه خروار ازایجاد جبری کورسها وامتحانات زبان پشتو برای کارمندان دولت که کاملاء غیر عادلانه ترفیع آنها اغلباء نه بر معیار کاردانی وکفا یت بلکه به اساس موفقیت در امتحان زبان پشتوداده می شد می توان نامبرد ،با حفظ همه محدودیتهای مصنوعی سیاسی ایجادشده علیه زبان پارسی/دری/ که تا امروزهم این دشمنی ازطریق سیاست بازان پشتونیست در رژیم پوشالی کابل بی شرمانه ادامه دارد بطورمثال خرم وزیر اطلاعات وکلتورودیگرتنگ نظران نسیونالیست پشتون ،این زبان راه تکاملی خودراه افتخار آمیزپیموده وخواهد پیمود وامروز به زبان اینترنیتی ارتقا نموده است.

 


 

تاجیکم مسوولیت مطالب نشر شده را به عهده نمی گیرد . نشر مطالب به مفهوم تایید آنها از طرف دبیران تاجیک میدیا نمی باشد.

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

attanoor (2).jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون