زندگی
26 دي 1387,ساعت 14:49:41

د. احد وفأ معصومی


دیروز ار رشک جهان بود، جلال وجاه ات

دیروز ار درس حقیقت به جهان می دادی

دیروزت نام، خراسان ِجهان غوغا بود

وتوهم رهبر وآغازگر راهِ فتوت بودی

دیروزت رفت زدست ! تونیابی بازاش !

وضع فردای تو در دستِ همین امروز است.

 زندگی غیرِ همین فردا نیست

وهمین فردا ات ، به جز از روضۀ آزادی نیست.

زندگی محو حصار ستم و تبعیض است

زندگی دشنۀ از پا فگن ِفاشیزم است

زندگی لالۀ آزادی فردای تو وخلق تو هست.

تو که امروز پر از جرعۀ هستی ی خودی

وجز از خون دل و درد نداری به بساط

ای برادر برخیز!

با هزاران شتاب !

رخ زهمزاد متاب !

زندگی را دریاب !

 

 

 

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

s_ayni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون