ششمين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادب فارسي امروز
28 دي 1387,ساعت 01:17:02

سرويس: فرهنگ و ادب – ادبيات

ششمين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادب فارسي امروز (چهارشنبه، 25 دي‌ماه) با انجام سخنراني‌هاي استادان ايراني و غيرايراني در دانشگاه تهران پي گرفته شد.

به گزارش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمداعظم رهنورد زرياب از افغانستان در اين مجمع در مقاله‌اي اعتراض‌آميز و تأسف‌بار با موضوع «نگاهي به زبان و ادبيات فارسي در افغانستان» درباره‌ي وضعيت زبان فارسي در كشورش سخنراني كرد و گفت: پس از دوره‌ي تيموريان، زبان فارسي در اين سرزمين بي‌يار و ياور شد و رويدادهاي تلخ را به نگريستن نشست.

اين داستان‌نويس با اشاره به دوران پادشاهي محمدظاهر شاه گفت:
ادامه مطلب...
 
امام اعظم (رح) وهویت ملی
26 دي 1387,ساعت 15:03:35

نویسنده: امام علی رحمن رییس جمهور، جمهوری تاجیکستان

 از روزنامه جمهوریت، ارگان نشراتی حکومت تاجیکستان

 برگردان:دکتر صاحبنظر مرادی

در تاریخ ملی وپر غنای تمدن خلق تاجیک، بخصوص دوره اسلامی آن شخصیتها ونوابغ زیادی ظهور نموده اند. که در تشکل وتکامل فرهنگ، هویت واصالت ملی نقش بی نظیری را بجا گذاشته اند.از برکت زحمات وکارنامه پر وسعت وبشر دوستانه آنها سرشت فطری وهویت تاریخی وفرهنگی ملت ما حفظ شد وبرای انکشاف آینده آن زمینه های مناسبی بوجود آمد.

ادامه مطلب...
 
زندگی
26 دي 1387,ساعت 14:49:41

د. احد وفأ معصومی


دیروز ار رشک جهان بود، جلال وجاه ات

دیروز ار درس حقیقت به جهان می دادی

دیروزت نام، خراسان ِجهان غوغا بود

وتوهم رهبر وآغازگر راهِ فتوت بودی

دیروزت رفت زدست ! تونیابی بازاش !

ادامه مطلب...
 
آیا " ایران پلو " های پیشرو را می شناسید
26 دي 1387,ساعت 14:45:53

احمد بهارچوپان


روزی نهایت سرد است. برف سنگینی میبارد؛ و این امر موجب کندی حرکت وسایط در جاده های لغزان و یخ بستۀ شهر شده است.وقتی رو در روی اولین چراغ رهنما می ایستم، تا با باز شدن جادۀ مورد نظر به سمت چپ بپیچم، چشمم به ساعت ماشین می افتد که 8:15 صبح را نشان میدهد. عجله یی ندارم و میدانم ساعت هفت دقیقه جلوتر از وقت است !صدای گرم مرحوم احمد ظاهر، به گرمی داخل ماشین افزوده و مثل می ناب در رگهای سرما خورده ام میدود.

ادامه مطلب...
 
رودکی سمرقندی پدر شعر پارسی دری
25 دي 1387,ساعت 08:25:52

پرتو نادری

پنجره

باید پنجره یی گشود تا از آن بتوان جهان گستردهء شعر وبینش شاعرانه ء رودکی پدر شعر فارسی دری را تما شا کرد. هر چند پنجره های کوچک و روزنه های تنگ، نمی توانند چشم انداز خوبی باشند به فراخنای هستی  معنوی او. با این حال هر پنجرهء گشوده کوچک می تواند بهتر از پنجره های بزرگ بسته است.

من آز آن روح بزرگ شعر – رودکی سمرقندی  - کمک می خواهم تا بتوانم  روزنه یی بگشایم  به تماشای آن نگارخانهء عشق ؛ پند وحکمت وتاریخ  وزیبایی .این پنجره را با دستان ظریف یکی  از زیبا ترین شعر های او می گشایم و تو خواننده ء عزیز را به تماشای آن  چیز های فرا می خوانم که توانسته ام در این جهان بزرگ  ببینم:

ادامه مطلب...
 
حکومت کرزی خطرناکتر از اسلافش
15 دي 1387,ساعت 00:18:26

بصیر کامجو


سال نوی 2009 عیسوی  را از صمیم قلب به تمام همشهری های خویش در هرکجای دنیا که هستند تبریک و تهنیت میگوئیم . وامید واریم که خداوند صلح و آشتی را نصیب مردم ما سازد ودر انتخابات شفاف و بی غش آینده  کشور ما ،  رئیس جمهور منتخب ونمایند های پارلمان مشروعیت قانونی خویش را صرف ازآرای واقعی مردم کسب نمایند وسر انجام بستره وجودی حکومت های وارداتی و قلبیله سالاررا از کوی این سرزمین پاکیزه بردارند . زیرا شهروندان کشورما ازنوع  حاکمیت توتالیتر قبیله سالار ومرکز گرای اجیر ووابسته بغیر وتکراری خیلی خسته شده و بستوه آمده اند. 

ادامه مطلب...
 
در حاشیۀ هفتادوپنجمین سال مرگ عبدالخالق
15 دي 1387,ساعت 12:16:11

نصیرمهرین

"زحمت مرگ ما، چند دقیقه یی بیشتر نیست؛ ولی زحمت محاسبه با شما ابدی است..."به دست آوردن سخن ناب، خردپذیروجاویدان، شاید به آن دُر ودانۀ گرانبهایی ماند که با شکیبایی زحمت آمیزمیسر می شود.ازمیان اندک سخنانی که از اصلاح طلبان اموردر دورۀ پادشاهی امیرحبیب الله خان به ما رسیده است،سخنی هم ازمحمد عثمان خان پروانی راداریم که چون نگینی قیمتداردرانگشترتاریخ میدرخشد.این سخن را درصــدرموضوعی میاوریم که به مرگ شهید مظلوم عبـــــــــدالخالق در نظر گرفته ایم. محمدعثمان خان پروانی، همینکه خبرشد امیرحبیب الله مشروطه خواهان راکه بانام "جمعیت سری ملی"

ادامه مطلب...
 
زبان پارسی ویا فارسی
11 دي 1387,ساعت 00:39:56

حفیظ ازهر

با مطالعه ئ این زبان گاهی تحت نام پارسی وگاهی هم فارسی بدون شک در ذهن ما سوال ایجادمی شودکه ایا کدام یک نام اصلی ورساننده ئ هویت دقیق این زبان می باشد.می کوشم با توضیح فشرده ئ به پاسخ پرسش بپردازم.دریکی از شماره های مجله ئ ایران زمین چاپ کانادا در زمینه چنین خواندم:هنگامی که حنگجویان عرب در سرزمین اریانا هجوم آوردند ، کتاب خانه ها ی بی شماررا که حاوی هزاران هزار جلد کتب علمی ، ادبی، فلسفی، مذهبی وتاریخی به زبان رسا وپربار پارسی(دری) می شد مغرضانه ووحشیانه به اتش کشیدند البته با هدف شوونیستئ نابود کردن فرهنگ وزبان کهن و تکامل یافته ئ اریایئ و ترویج تحمیلی زبان و کلتور عربی.

ادامه مطلب...
 
اشغال خراسان توسط قبیله های افغان
10 دي 1387,ساعت 18:18:19

برگردان: امین متین

سخن مترجم:

الکساندر الکسی ویچ  پلیک، اقتصادان ، شرق شناس وافغانستان شناس بنام اتحادشوروی بوده است که سالیان زیادی اززنده گی خویش را صرف تحلیل وتجزیه رشد مناسبات اقتصادی،اجتماعی وپژوهشهای اتنیکی وقومی مرزبومی نموده است که امروزبه آن افغانستان ميگویند.الکساندر پلیک به مثابه يک دانشمند  وپژوهشگر خستگی ناپذیر سالیان زیادی را در کشور افغانستان سپری نموده  وباويژهگیهای اتنیکی
ادامه مطلب...
 
لکه های روشنائی در افق تاریک خراسان کهن
10 دي 1387,ساعت 12:00:02

احمد شکیب حمیدی

بدون هیچکونه تردیدی  کارروائی هفت ساله اخیر رژیم موجودآئینه حقیقت نمائیست که وجود فاشیزم قومی را بطور عریان و آشکار بنمایش میگذارد!متاسفانه عده ای هنوز هم نمیخواهند در این آئینه بنگرند چونکه نمیتوانند بر فقر فرهنگی و بی نوائی سیاسی خویش بگریند, بلی آنهائیکه هفت سال قبل " از ظن خود با این رژیم یار شده" بودند تا مسیر مدینه فاضله را با رهنمائی آنها دریابند پس از گذشت ماه عسل رژیم بتدریج به این نکته پی بردند که سرنوشت ملتی را بدست شعبده باز ماهری سپرده اند که در تمامیت خواهی دست اجداد و اسلافش را از پشت بسته است! 
ادامه مطلب...
 
تبر تقسيم هويت پارسی
05 دي 1387,ساعت 23:33:20

داریوش رجبیان

فارسی، تاجیکی و دری؛ سه گانه‌ی پارسی‌گو

نشست اخیر وزیران خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر دوشنبه که با امضای قراردادهای همکاری در زمینه‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی پایان یافت، بار دیگر موضوع هویت را در مطبوعات تاجیکستان مطرح کرده است.

هرچند تفاوت‌های منطقه‌ای زبان مشترک این سه کشور رسما شناسایی شده است (تاجیکی، فارسی، دری)، استناد به این سه‌گانه پارسی‌گو به عنوان «کشورهای فارسی‌زبان» یک امر معمولی است. دلیل آن به حد کافی روشن است: علی‌رغم تلاش‌های فراوان جنبش‌های سیاسی مشخص برای
ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 51 52 53 54 55 بعد > پايان >>

صفحه 601 - 612 از 660

سرود هفته


راد مردان تاجیک

1444687203.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون