یادی از پهلوان رحیم بلال
14 بهمن 1388,ساعت 03:34:39

تخم ما تخم پهلوانی است           از کیان رستمش نشانی است

یا دی از نیاکان زورمند وپهلوانان خراسان ویا افغانستان کردن ودین خویش را در پیشگاه افتخاراتیکه برای سرزمین ما کمایی کرده اند، ادا نمودن ، آرامش وجدان میبخشد. ولی با دریغ وصد افسوس که این ورزش دیرین وکهن عمر ما دارد به فراموشی سپرده میشود وجایش را ورزشهای گوناگون ، بیگانه با ریشه و شناخت ، وتحمل شده از سوی نا آشنایان  میگیرد ومسوولین ورزشی کشور یا آگاهانه ویا  نا فهمانه، از این فرزندان با ارزش میهن کمتر یا د میکنند وتا هنوز ما شاهد یک جاده ویا موسیسه ومناره ای نیستیم که بنام این پهلوانان نام آورسرزمین خورشید، نامگذاری شده باشد؛ ما فرهنگیان کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغاریا، دوستانه وصمیمانه خواهشمندیم که مسوولین کمیته ای ورزش افغانستان، بویژه  رییس المپیک جدید، و وزیر فرهنگ ودانشمند فرهیخته کشور، جناب سید مخدوم رهین، در این زمینه توجه نیک مبذول د ارند وهرگاه تصمیم بر نامگذاری جاده ها وموسیسا ت صورت گیرد، پهلوانان نیکو نام ومیراثداران رستمها وسهرابها ی این سرزمین را بی بهره نسازند!

 

    از اینکه این سرزمین با واژه پهلوان وپهلوانی زاده شده است وپهلوانان وافری را در دل خاکش خسپانده است ، نمیتوان از همه بطور جداگانه یا دکرد، اما به نمایندگی از پهلوانان گرامی وطن ،از فرزند نیکو نام کابل زمین مرحوم رحیم بلال پهلوان خدمت شما یاران پهلوان دوست مطالب که  توسط ژورنالیست جوان کشور آقای فاروق مسعود تهیه وسالها پیش در مجله نور به نشر رسیده است، پیشکش  می نماییم .

 

          « استا د رحیم بلال پسر بلال خان نواسه فقیر محمد خان به قول خودش در سال 1294 هجری شمسی در کوچه ریکا خانه شهرکابل چشم به  دنیا گشوده است. وی آموزشهای اولیه را نزد ملا مسجد محله خود فراگرفته بعدآ شامل مکتب تنور سازی شده ودرنهایت در مکتب صنایع به تحصیل پرداخته است. وی از  زمان طفولیت  به ورزش وبالخصوص به پهلوانی علاقه داشته ، روی این علاقه در سن 12 سالگی در کوچه علی رضا خان کابل نزد خلیفه یاسین شاگرد خلیفه برهان به صفت شاگرد شروع به ورزش پهلوانی نموده است. هنوز چندی از بهار زندگی اش سپری نشده بود که در میان جوانان ورزشکا ر این چهره درخشان پهلوانی چون مشعل فروزان به درخشندگی آغاز نمود. این درخشندگی تا ختم دروه ای حیاتش ادامه داشت.

 

       استاد بلال قهرمان ورزیده ما در 120 مسابقات داخل وخارج از کشور اشتراک نموده وافتخاراتی نصیب خود ووطن عزیزش کسب نموده  درهمه ای مسابقات از خود شجاعت ومردانگی بروز داده و کپهای طلایی بدست آورده ولقب قهرمانی در یافته است. از جمله میتوان گفت: در پاکستان با ورزیده ترین پهلوانان چون ، امانت علی خان رستم پنجاب ، جلندرخان وغلام حبیب خان ، در هندوستان در مقابل تییارسنگهه ، قیصر سنگهه وگرد اورسنگهه و در ایران در مقابل پهلوان نامی ایران وقهرمان جهانی سروری که وی با او در ده دقیقه تعین شده مسابقه مساوی گردیده بود. سروری کسی است  که در مقابل تختی پهلوان نامی ایران وجهان مسابقه داده ومساوی گردیده بود.

 

      استا د بلال مجموعآ 17 طلا وتقدیر نامه از کشورهای که جهت مسابقات شرکت نموده در یافت نموده است. همچنان این استا د در حدو.د  سه هزار شاگرد در ورزش پهلوانی تربیه نموده که اکثر آنها پهلوان هستند؛استا د بلال برعلاوه از کلپ های شخصی در شهرکا بل در کلپ های رسمی چون کلپ معارف وکلپ قوای مسلح کشور همکاری ورزشی داشته وشاگردانی دراین کلپ ها تربیه کرده است. از جمله شاگردان کلپ های متذکره پهلوانی چون یوسف خان و قدرت الله لقب قهرمانی کمای نموده اند. برعلاوه سپورت این چهره ای شناخته شده ورزش در رشته معماری وانجنیری مهارت داشته ، چنانکه مدت 35 سال در وزارت د فاع به صفت سرمعمار ایفای وظیفه نموده است. در سالهای اخیر به ریاست المپیک کشور شامل کار شده اورا به حیث پدر سپورت لقب داده اند.

 

      این استاد دارای 9 فرزند بوده که شش آن پسر وسه آن دختر بوده ویک پسرش در راه دفاع از وطن جام شهادت نوشیده است ؛ عبدالرزاق بلال پسر بزرگ استا د در حدود سه صد مسابقه شرکت کرده وفعلآ به حیث ترینر ریاست المپیک ایفای وظیفه مینماید. از جمله ورزشکاران کشتی در کشور به مرحوم استاد نظام ، استاد امیر جان ، احمد جان ، خلیفه ابراهیم ، قدرت اله ، یوسف خان ، اشرف ، ستار محمد بالخصوص به تاکتیک وتخنیک محترم خلیل شاگرد خلیفه نعیم برقی که نعیم برقی خود شاگرد استا د بلال است علاقه مند بوده و ورزش پهلوانی آنهارا می ستاید. از جمله خاطرات استا د مسابقه پسرش در مقابل محمود فشنگ پهلوان ایرانی است که عبدالرزاق بلال به ضربه فنی به وی غالب گردیده است. ناگفته نباید گذاشت که نواسه های استا د بنام بای مصطفی وعلی در رشته پهلوانی وفتبال چهره های شناخته شده بوده ورد مسابقات کابل واسلام ابا د درخشیدند.

 

    استا د بلال در فیلم مردهارا قول است به حیث ورزشکار ظاهر شده است ؛ طوریکه استا د خود می گفت ، وی از طرف صبح یک پاچه گا و واز طرف ظهر شوربای ، کیلوگوشت گوسفند ویک پا و دمبه را همراه شش یا هفت شاگرد خود صرف میکرده است.

 

    است د رحیم بلال شخص با تقوا ، تیز هوش ، رحم دل ، مهربان ومسلمان با دیانت بوده ، وی پیروی طریقه شیخ عبدالقادر جیلانی بوده است. ودر کفتار خویش همیشه دستا ن خویش را با دیده ی پراشک بلند نموده ودر حق مردمان افغانستان وتمام جهان اسلام دعای خیر می نمود. با دریغ استا د بلال دراین اواخر که به دیدن فامیل دختر خود به اسلام ابا د تشریف آورده بود اجل به سراغش آمده ، روز سه شنبه 25-1-2000 میلادی مطابق دلو 1378 هجری شمسی به عمر 84 سالگی در اسلام آبا د پاکستا ن با جهان ما وداع گفت وقرار وصیت اش جنازه مرحومی از اسلام آبا د به کابل انتقا ل ودر آن جا به خاک سپرده شد.

 

        روحش شا د وجنت برین نصیبش با د آمین یا رب العالمین

 

  کانون فرهنگی افغانستا ن مقیم بلغاریا، نیز یاد وخاطره این فرزندان برومند کشور عزیزمانرا گرامی داشته، ورزش پهلوانی را یکی از ریشه واساس تاریخی در سرزمین رستمها وسیاوشها وسهرابها وافراسیابها میداند ویکبار دیگر از مسوولین خواهشمندیم که، پهلوانان این سرزمین را همیشه زنده وپهلوانی  را در ضمیر وبن انسانهای این سرزمین ونسلهای بعدی جاودانه گردانند.سخن را با دو بیتی فردوسی خراسانی به پایان می بریم :

 

               درود جهان آفرین بر تو با د                       خم چرخ گردان زمین تو با د

 

 

 

                                  به نیروی یزدان پیروزگر.... یا د پهلوانان نام آور کشور گرامی با د !

                                                                       

 

                                                                           کانون فرهنگی افغانستا ن مقیم بلغار یا

 

  

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

3 (2).jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون