شــیر پنجشــــیر، احمـــدشـــاه مســـعود، فـــرزند دلیـــر ســرزمیـــن آریــانــا
05 مهر 1389,ساعت 06:08:22

مصطفی مسعودی

زمینــه: ســرزمیــن هــای ایــران بــزرگ

نگـــارش و ویرایــش: مصـــطفی مســعودی

پــزوهش گـــاه ســـرزمیــن هــای ایــرانی و فـــلات ایــران بـــزرگ

فهــــرست:

پیشـــگفتار

معــرفی کــوتاه شــیر پنــجشــیر

اندکی از زندگینــامــه شــاه مســـعود

سازمــاندهــی نظـــامی احمــد شــاه مســـعود

تـــرور احمــد شــاه مســـعود

گفتـــار هـــائی از شـــیر پنجشـــیر

ادامه مطلب...

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

molana-bahes.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون