به پیشگاه خجسته نوروز
23 اسفند 1390,ساعت 12:07:56

عفران بدخشانی

نوروز!

ای ترانهء جاوید روزگار

ای زنده در تهاجم تازی ترین ستم

وحشی ترین سکوت

ای مرگ بدسِگال و کج اندیش و اهریمن

از من ترا درود!

خوش آمدی!

نشین که کمی درد دل کنیم

فکر به حال خلق فرو رفته تا کمر

در جهل و گِل کنیم

یا اینکه نه!

ننشین

به پا بمان

فوجی نشسته در دل این انجمن بس است

ایستاده باش

تا همه از شرم جُبن و خواب

فرسوده تر شوند و

ز آزرم بزدلی

رسواتر از همیش

بشنو و باز گرد و بگو زردهُشت را

هان ای نماد کرده و پندار و گفت نیک

در نوبهار۱

در جگر هست و پود مان

جز شب نمی دمد

گو پیر طوس را

چو گه قیل گه قال آمد پدید

زفرهنگ والات نشان کس ندید

زنان از سرافرازی و ایزدی

فقط کشتزار اند به نابِخردی

دیگر باره ضحاک در داوری است

سخن گفتن پارسی کافری است

دو پنج و دو ده زحمتت باد بُرد

عجم زنده کردی مگر باز مُرد

نه رَخش و نه رستم نه تهمینه یی

مگر عشق لیلی و دیوانه یی

و بگو فرانک را که دیگر دخترانت آفریدونی به جهان نیاوردند و ماران ضحاک ددمنُشتر از پیش مغز نوادگانت را در برگ برگ تاریخ به پایان می چرند!

به بومسلم و سیس و بابک بگو

وجود خراسان ز رزم آوران

سیاه و سپید، آتشین جامگان

تهی گشته دیریست

پس از مرگ تان

دیگر سر به داری نیامد پدید

بجز سرخمی پیش شمشیر جهل

دلیری و آزادگی کس ندید

به ناهید و مهر و فُروهر بگو

که در نبض تاریخ ایران زمین

زنان جا ندارند

ای پاک دین

خدایان امروز مرد اند و بس

زنان کِهتر و

خوار و زرد اند و بس

برو غرق تاریخ و شهنامه شو

بخوان خط به خط مو به مو

جَو به جَو

سراغ دلیران و گُردان بگیر

ز مازندران تا به سیستان و غور

بجو آن یل بافر و نام را

گَوِ پیل تن

تخمهء سام را

بگویش که ای تاج بخش شهان

دریغا خراسان که ویران که شده است

سراپردهء چارپایان شده

پدرود

ای ترانهء جاوید روزگار

برگرد گرچه در بدن ذره ذره ام

پیوسته می دوی!

___

 

۱- آتشکدهء زردشتی در بلخ

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

attanoor (2).jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون