اجماع ملی، راهی بسوی فردای روشن
17 دي 1391,ساعت 03:53:39

دکتر ذبیح الله فطرت

عطامحمد نور والی قدرتمند و چهره سیاسی مطرح در کشور، اخیراً طرح "اجماع ملی" را به عنوان راهکار مؤثر سیاسی برای دستیابی به یک روند  ملی در کشور، مطرح کرد.

آقای نور به دلیل موضعگیری های روشن و جسورانه اش، امروز به یک چهره بزرگ در چانه زنی های سیاسی کشور مبدل شده است.او اخیراً در گتفگویی با یکی از رسانه های کشور با بیان شماری از دیدگاهایش در مورد

برگذاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و همینطور فضای کنونی کشور، اجماع ملی را راهی برای دستیابی به وفاق ملی عنوان کرد. بی مورد نیست در اینجا روی تدویر اجماع ملی و نیاز آن برای کشور مطالبی را بیان داشت.

اجماع ملی که در واقع همان گرد آوری افکار و اندیشه های مطرح و تاثیر گذار سیاسی کشور در یک محور ملی است، یکی از نیاز ها و اولویت های جدی جامعه ما در شرایط حاضر حساب میشود.با آنکه ما در حال تجربه یک دولت نیم بند و در کنار آن حضور وسیع و کوچک نیرو های مختلف سیاسی هستیم،اما مشکل اساسی ما در این میان، نبود یک میکانیزم دقیق و حساب شده سیاسی است که بتواند افکار و اندیشه های مختلف سیاسی را در محور یک تفکر ملی برای رسیدن به جامعه مرفه، گرد آورد.بی تردید هدف  جریان ها و طیف های سیاسی کشور، داشتن یک جامعه با سعادت و توام با حضور کتله های مختلف اجتماعی است، اما چرا این صدا ها تا هنوز نتوانسته است، هنجره مشترک و یکتایی بیابد تا ازین طریق دیگر ما به عنوان ملت پراگنده با طبقات سیاسی کوتاه نگر، حساب نشویم. سوء تفاهم پیش نیاید که من مخالف پلورالیزم و تکثر سیاسی نیستم، بلکه پلورالیزم را بستری برای خود آگاهی ملت ها و باز ایستادن استبداد میپندارم، اما شاید شرایط کشوری ما نیازمند یک پلورالیزم مشترک سیاسی در یک و یا چند محوریت کلان مثبت باشد.

با آنکه در این نوشتة کوتاه نمیشود به این بحث پر پهنا پرداخت، اما بیجا نیست که اجماع ملی را برای پدید آوردن تفاهم ملی در کشور، یک راه خیلی ها ارزنده و سازنده تلقی کرد. بدون شک ما نیازمند یک تفاهم کلان ملی میان همه سران و تیم های سیاسی هستیم و برای رسیدن به این ایده باییست، دست آقای نور را برای همدیگر پذیری بفشاریم. اگر ما باور مند یک تفاهم و وفاق ملی در این مرحله حساس هستیم، این طرح را به عنوان یک راه برون رفت از معضلات کشور بپذیریم و در محور آن جمع شویم.

مطرح کردن اجماع ملی در شرایطی که سال 2014را به عنوان پایان حضور نیروهای برونی در کشور، پیشرو داریم و دلهره هایی ازبابت خروج نیروهای بین المللی و در کنار آن عدم شفافیت در برگذاری انتخابات ریاست جمهوری، نزد بسیاری ها موجود است، شبیه مرهمی است که روی زخم های کهنه این سرزمین زخمی، گذاشته میشود.

 آخرین سخن در این باب اینکه شماری از دوستان بی خبر ازین طرح و یاهم عمداً با برداشت ضعیف از آن، دعوت آقای نور از گروه های سیاسی، بویژه حزب اسلامی را نوعی از ائتلاف و ساز و بافت برای تصاحب قدرت خوانده اند، باید واضح بگویم که اگر چنین مسئله یی در میان بود، بی تردید آقای نور آنرا با مردم خود در میان میگذاشت، اما طوریکه آقای نور خودش نیز بیان داشت، حزب اسلامی یکی از طرف های قضایای افغانستان است و میتواند تاثیر گذار در روند های سیاسی کشور باشد. اما این تنها حزب اسلامی نبود که در صحبت های آقای نور از آن یاد کرد بعمل آمد، بلکه جریان دیگری چون رهبران محترم جهادی، حزب جنبش اسلامی، احزاب متعدد سیاسی و حتی گروه طالبان را نیز به وحدت سیاسی فراخواند.اگربا همة اینها تفاهم و معامله یی شده باشد، بهتر ازین چه که یک محور کلان سیاسی تشکل شود. اما میان اجماع و ائتلاف و معامله از زمین تاثریا فاصله است.

مهمتر از همه اینکه آقای نور در یک پیام روشن، تمامی جریان های سیاسی مطرح در کشور را بشمول گروه مخالف دولت (طالبان)  برای شرکت در یک روند انتخاباتی شفاف فرا خواند.که این پیام واضح آقای نور میتواند فرآیند های زیادی را به همراه داشته باشد که در اینجا شماری از آنها را برمیشماریم:

1. این پیام عطامحمد نور نشان میدهد که او از میزان بلند درک سیاسی برخوردار است و میتواند از یک آدرس کلان ملی، حرف اول را در معادلات و تعاملات مطرح منطقوی، بیان دارد.

2. پذیرفتن طیف های سیاسی متعدد در یک محوریت، مستلزم یک نگرش وسیع سیاسی و در کنار آن تعهد به وحدت دیدگاه و نگرش سیاسی است که این امر در کنار آنکه بلاغت سیاسی را نشان میدهد که همدیگر پذیری و بزرگی یک شخصیت سیاسی را به نمایش میگذارد.

3. لبیک گفتن به گروه های مخالف دولت بشمول طالبان و حزب اسلامی برای گردهم آمدن در برگذاری یک انتخابات شفاف و حضور در این روند بزرگ سیاسی، صدای صلح جویی و صلح طلبی است. این امر از یک جانب نشاندهنده پایان بخشیدن به جنگ و خشونت است و از جانب دیگر کشانیدن مخالفین در محوریت یک دولت اشتراکی با حضور همة گروه ها است.اگر به این صدا لبیک گفته شود که از سوی حزب اسلامی هم مورد حمایت و ستایش قرار گرفت، بخودی خود مخالفان دولت را برای پذیرش قانون اساسی این کشور و یک دولت فراگیر، وا میدارد.

4. در حالیکه آقای نور از یک پایگاه بلند سیاسی و موقف قدرتمند دولتی برخوردار است، نه از موقف دولتی اش که از یک جایگاه سیاسی تعریف شده و پایگاه بلند مردمی، صدای وحدت و همدلی را بلند میکند و اجماع ملی را به عنوان راه برون رفت از معضلات مطرح میکند.این امر مبین جرئت و متانت سیاسی و خرد گرایی ملی وی است.

5. آقای نور در این پیام خویش به وضوح نشان داد که در میان رهبران جبهه شمال، دست بلند سیاسی دارد و خرد گرایی سیاسی اش او را بر آن داشته است تا محور یک تفکر ملی در کشور باشد. بی تردید این امر نتنها جایگاه عطامحمد نور را در سطح و میزان بلندی نزد طیف های تاثیر گذار کشور، افزایش داد که شاید هم سبب رنجش خاطر شماری از تکه داران هویت و تبار ما شده باشد.اما مهم اینست که صدای رسای آقای نور پیوسته با مردم و برای مردم بوده است.

6. آخرین سخن در این باب اینکه اعلام اجماع ملی و تفاهم ملی با جریان های سیاسی از سوی آقای نور، میزان محبوبیت او را در میان رفقا و رقبای سیاسی اش افزایش داد و رسیدن تا سطح رهبری این اجماع را بنام او رقم خواهد زد.

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

molana-bahes.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون