"مسعود" به راستی یک تاجیک بود
17 شهريور 1392,ساعت 12:27:17

درویش دریادلی

از جانب دبیران پایگاۀ " تاجیکان " و " تاجیکم"  

دوازدهمین سالروز شهادت سالار شهیدان راۀ جهاد و مقاومت و آزادیخواهی، شهید احمد شاه مسعود(رح) را به همه  انسان های که در روی زمین دوستدار آن مرد بزرگ هستند، تبریک و تسلیت می گوییم. از خداوند (ج) خواهانیم که روح مسعود عزیز ما را همیشه شاد داشته باشد . برای بانو مسعود ( همسر آن شهید) و برای فرزندان

شان صبر و شکیبایی بسیار آرزو می کنیم. رنج و اندوۀ از دست رفتن آمر صاحب بزرگ را فرد فرد انسان های مسلمان و آزادیخواه و با احساس و با انصاف کشور ما در این سالها داشته اند، اما حقیقت این است که رنج و اندوهی که خانم و فرزندان آمرصاحب دارند، آن چه را که آنها در این سالها کشیده اند، هیچ کس نمی تواند حتا تصورش را هم کند. همسر و فرزندان آمر صاحب را کس ندید، از حال شان کس نپرسید، از نظر ها پنهان بودند و به تنهایی بزرگترین غم جهان را  تحمل کرده اند. به آن عزیزان درود می فرستیم و برای شان آفرین می گوییم . دعا می کنیم که پس از این روی غم و مصیبت را نبینند.

ما به نام نامی مسعود بزرگ (رح ) افتخار می کنیم و از تجارب مبارزاتی اش می آموزیم. سی سال جهاد و مقاومت قهرمانانۀ مردم تاجیک تحت رهبری خردمندانه و بی نظیر احمد شاه مسعود (رح ) بهترین درس های راهگشا را برای ما می آموزاند.  ملت بزرگ و سلحشور تاجیک با درس گیری از تجارب پیشگامان مجاهد و مبارز و انقلابی خویش می تواند راۀ روشنی را برای رسیدن به خواست های عادلانۀ خود برگزیند. در پهلوی ابراز احساسات و تجلیل عاطفی از کارنامه های درخشان شهید احمد شاه مسعود(رح)، ما نیاز بسیار داریم به اینکه تجارب جهاد و مقاومت را به صورت درست،دقیق،علمی، همه جانبه و نقادانه شناسایی، بازنگری و ارزیابی کنیم. امروز هرکس و همه کس، با انگیزه های مختلف و برداشت های فردی خود شان، از " راۀ مسعود" سخن می گویند،اما هیچ کسی روشن نساخته است که " راۀ مسعود " به راستی چه و کدام است؟ هر کس برای درست جلوه دادن اندیشه ها، رفتار ها، موضعگیری ها و برخوردهای شخصی خود، راۀ مسعود  می گوید و آنچه را که خود می اندیشد و انجام می دهد " راۀ مسعود " می خواند .

در این سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان (رح )، از دانشمندان و خبره گان تاجیک تمنا می کنیم که نسبت به این مسالۀ مهم بی توجه نباشند و در جهت شناسایی و جمعبندی تجارب سی سال جهاد و مبارزه و مقاومت مردم ما از هیچ کوشش دریغ نکنند. با شخصیت و اندیشه های مسعود بزرگ (رح)، با سی سال مبارزۀ ملت ما، تنها و تنها برخورد احساسی و عاطفی کردن و به توصیف ها و مدیحه سرایی های کلیشه ای و تکراری قناعت داشتن، کار درست نیست. ما باید فرا تر از این بروییم و از زاویه های دیگری نیز به مساله نگاه کنیم. تجربه ای را که جنبش آزادیخواهی و مقاومت مردمی ما از سر گذشتاند، یک تجربۀ بسیار گرانبها و با ارزش است که اگر نتوانیم از آن درس های لازم را بگیریم و در مبارزه و فعالیت های امروز و فردای خود از آن چراغ راه نسازیم، هرقدر که مدیحه سرایی و احساس برانگیزی کنیم، قدر شناسی و پاسداشت راستین از آن مبارزات و قهرمانی ها شمرده نمی شود.

جا دارد که به یک نکتۀ دیگر نیز اشاره کنیم . هرکس نظر به دلیل و دلایلی به مسعود بزرگ ( رح ) دلبستگی دارد. ما هم دلایل خود را داریم و از مسعود شهید آگاهانه و با یک درک و بینش روشن تجلیل می کنیم. تجلیل کردن ما از شهید مسعود (رح) یک امر صرف عاطفی و احساسی نیست بلکه ده ها دلیل بسیار عمیق فکری و اعتقادی نیز برای دلبستگی خویش به مسعود بزرگ (رح) داریم.  نمی گوییم که در دوران جهاد در کنارش بودیم، رفیق و یارش بودیم؛ نمی گوییم که تمام آن چه که ما می اندیشیم و می گوییم، همان است که مسعود شهید  می اندیشید و  می گفت؛ نمی گوییم که همین دیدگاه و تحلیل و طرحی را که ما داریم، عین همان دیدگاه و طرحی است که مسعود شهید ( رح ) داشت. اما می گوییم که اندیشه ها و مبارزات و شخصیت مسعود در شکلی دهی دیدگاه ها و افکار ما خیلی تاثیر داشته است. در حالیکه مسعود بزرگ (رح) برای ما یک الگوی بسیار برازندۀ انسانی و آزادیخواهی است و میکوشیم که دیدگاه های روشن اش را از آن خود می سازیم، به این باور هستیم که تاجیک ها در شرایط کنونی، به نگرشها، تحلیل ها، اندیشه ها و طرح های نوین و امروزی نیاز دارند که وضعیت و شرایط موجود را به درستی بازتاب دهند و راه های بیرون رفتی را به ما نشان دهند که جایگاه و منافع تاجیکان در آن تعریف شده و تضمین شده باشد. به باور ما، تاجیک ها از هر نگاه، در آن موقعیتی نیستند که بیست سال پیش و حتا ده سال پیش بودند. شرایط امروزی، از ما می طلبد که تحلیل ها و طرح های امروزی داشته باشیم. طرحی که نقش و جایگاه و منافع و خواست های تاجیکان در آن به درستی و روشنی تعریف و مشخص نشده باشد، طرح سودمند برای تاجیکان نخواهد بود. پس از این از ذکر نام تاجیک نباید پرهیز کنیم، پس از این هویت تاجیک را  نباید پنهان سازیم، پس از این منافع تاجیک را نباید مجهول بمانیم، پس از این فرزندان تاجیک را نباید به خاطر منافع دیگران قربان سازیم، پس از این نباید خود را بفریبیم که " وحدت ملی " داریم و آنچه را که دیگران می خواهند همان به سود تاجیک ها نیز است. تاجیک خودش یک قوم است، یک مردم است، یک ملت است. تاجیک از خود منافع و خواسته های خاصی دارد که نباید زیر پا گردد. ما به صراحت می گوییم که در شرایط کنونی افغانستان، نداشتن نگاۀ تاجیک محور، به معنای خودکشی است برای تاجیک های آن کشور.

این را هم پنهان نمی کنیم که یکی از جاذبه های بزرگ مسعود قهرمان برای ما " تاجیک " بودنش است. یک عده  از عزیزان به این باور اند که مسعود را نباید مربوط به یک خانواده و یک منطقه و یک ملت دانست. ولی ما می گوییم که مسعود به راستی یک تاجیک بود. تاجیک بودن مسعود هیچ زیان و آسیبی به عظمت اش نمی رساند. ما بخواهیم یا نخواهیم، جهانیان مسعود را با هویت قومی اش می شناسند و در همه جا از وی به عنوان یک رهبر" تاجیک " یاد می کنند. مسعود افزون بر همه خوبی ها و اوصاف و مشخصات فکری و اعتقادی اش، افزون بر این که یک شخصیت جهانی،اسلامی، فراملی ، فراقومی ، فرامنطقه یی و متعلق به همه مردم جهان و همه مردم اوغانستان بود، به یک خانواده ، به یک منطقه، به یک ملیت معین هم تعلق داشت و هیچکسی با هیچ منطقی نمی تواند این حقیقت را انکار کند و گفتن اش را ممنوع سازد. این که دیگران چه داوری دارند و چه جنبه های شخصیت و اندیشه های مسعود شهید (رح) برای شان کشش و جاذبه و برجسته گی دارد به خود شان مربوط می باشد، ما در کنار همه خوبی های دیگر مسعود بزرگ (رح) این خوبی را هم به افتخار بسیار  برجسته می سازیم که آن قهرمان بی همتا یک شخصیت محبوب تاجیک و یکی از نماد های راستین هویتی ما تاجیکان می باشد. مسعود ، یک قهرمان واقعی تاجیک، یک افتخار و سرمایۀ فنا ناپذیر ملت ماست. یادش را همیشه گرامی میداریم و برای شادی روحش دعا می کنیم.  

با سپاس

درویش دریادلی

از جانب دبیران پایگاۀ " تاجیکان " و " تاجیکم" .  

 9 سپتامبر 2013

  

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

wasef bakhtari.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون